بال ولو - Ball Valve

بال ولوهای شرکت هنت برای انتقال مواد خشک در سیستم های تخلیه در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند .در Aeration Control system

بال ولو - شرکت Hentسیلوهای ذخیره سیمان به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد و مانع از گرفتگی و سفت شدن مواد میگردد.

ویژگی های بال ولو Hent :

>>فشار کاری : 0.25 MPa

>> تست دفعات کارکرد: 1 میلیون مرتبه

>>قابلیت کننترل از طریق PLC

>> شرکت هایی که تاکنون از محصولات شرکت Hent استفاده کرده اند عبارتند از:

هلدینگ سیمان چین، Sinoma ، Sunncy Group،Lafarge Group،...

بال ولو - شرکت Hent

DN Main Dimensions Weight
D3 L D D1 D2 f b n-ød L1 L2 H (Kg)
15 130 95 65 46 2 14 4-14 185 245 190 19
20 150 105 75 56 2 14 4-14 185 245 195 20
25 160 115 85 65 2 14 4-14 185 245 200 22.5
32 180 135 100 78 2 16 4-18 185 245 210 25
40 200 145 110 85 2 16 4-18 185 245 215 30
50 250 160 125 100 3 16 4-18 185 245 222.5 35
65 250 180 145 120 3 16 4-18 310 350 260 45
80 250 195 160 135 3 20 8-18 310 350 262.5 50
100 280 215 180 155 3 20 8-18 310 350 277.5 55
125 300 245 210 185 3 22 8-18 310 350 292.5 65
150 300 285 240 210 3 24 8-23 310 350 310 80
200 460 335 295 260 3 25 12-23 310 350 400 160